Hittestress en huisvesting bij kalveren

Het was zoals de laatste paar zomers weer droog en warm in 2020, maar wat de zomer van 2020 bijzonder maakte waren de aanhoudende hittegolven en tropische dagen. Hierdoor kwam de zomer van 2020 op de zesde plek van warmste zomers vanaf 1901 (KNMI, 2020).

Door de warme zomer is er een verhoogd risico geweest op hittestress bij zowel jongvee als melkvee.

Onderzoeksopzet

In de periode van Juni tot September heeft Topcalf de temperatuur en luchtvochtigheid bij een van haar proefopstellingen gemeten. De volgende meetpunten zijn gemeten: buiten (naast opstelling), Iglo huisvesting (onder afdak) en Topcalf Trio XXXL huisvesting. Alle drie meetpunten bevinden zich ook tevens in de schaduw vanwege bosrijk gebied. De temperatuur, luchtvochtigheid, hittestress etc. Werden gemeten door Kestrel drop D2AG livestock meters.

Hittestress is een combinatie van hoge luchtvochtigheid en warme temperaturen, kalveren kunnen al last hebben van hittestress bij een temperatuur van 25 graden Celsius en een luchtvochtigheid van 50%. Op dat loopt de THI (Temperature Humidity Index) op tot boven 68. De THI is een combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid, de luchtvochtigheid heeft het grootste aandeel in de THI (dekalverhouder, 2019).

 


THI (Temperature Humidity Index)
Geen hittestress < 68
Hittestress 68 – 79
Ernstige hittestress > 79
THI Index

Resultaten

In de grafiek hieronder staat de gemeten hittestress van de periode van 6 Augustus tot 14 Augustus, dit was een van de warmste periodes.

Iglu vs Topcalf

Uit de resultaten blijkt dat de iglo huisvesting vrijwel altijd boven de Topcalf huisvesting en de buiten meter staat. Hierdoor wordt aangenomen dat de kalveren in iglo huisvesting meer last hebben gehad van hittestress dan kalveren in de Topcalf huisvesting.

De gemiddelde THI was in deze periode;

  • Iglo: 75,5
  • Topcalf: 73,2
  • Buiten: 72,8

Conclusie

Gemiddeld staat dus zoals verwacht de iglo huisvesting weer bovenaan. Met een gemiddelde THI van 75,5 wat er dicht aan de rand zit van ernstige hittestress.

Verder kunnen zeggen dat de Topcalf huisvesting overdag lager/gelijk blijft met buiten. Dit zou kunnen komen doordat de Topcalf huisvesting via ventilatie schuiven aan de achterkant van het hok de ventilatie kan regelen. Doordat het hok beter belucht is de hittestress lager tot niet aanwezig in dit soort huisvesting dan standaardhuisvesting zoals iglo’s

Tot slot blijkt het dus dat kalveren gehouden in iglo huisvesting waar al voorzorgen tegen het weer zijn genomen zoals een afdak en bosrijk gebied. Dat deze kalveren toch nog vaak last hebben gehad van matige tot ernstige hittestress.

Verder blijft dit onderzoek doorgaan in de winter en zullen de temperatuur verschillen weer worden gemeten tussen de verschillende huisvestingstypes wanneer het kouder en vochtiger wordt.

Deel deze pagina