Kalveropfok met respect

Topcalf heeft recentelijk een subsidie ontvangen van de provincie voor het project “Kalveropfok met Respect”. Het hoofddoel van dit project is het delen van kennis. Bij Topcalf zijn we ervan overtuigd dat kennisdeling binnen de sector en met de maatschappij essentieel is om kalveren op een verantwoorde manier groot te brengen, zowel op maatschappelijk als economisch vlak. We streven ernaar om samen te werken met kennispartners en collega’s uit de sector om kennis over te dragen aan studenten, jonge veehouders en jongveespecialisten.

Met de steun van de provincie zal Topcalf een reeks kennissessies organiseren in het speciaal daarvoor ontworpen “Topcalf Living Lab”. Vooraanstaande experts zullen hun kennis en expertise delen tijdens deze sessies, waarbij interactieve voorbeelden worden gedemonstreerd via workshops. Door de inbreng van verschillende specialisten uit de sector kunnen we een breed scala aan perspectieven, inzichten en visies op toekomstige kalveropfok mogelijk maken. Het project “Kalveropfok met Respect” richt zich specifiek op de periode vanaf de geboorte tot de 16e levensweek van het kalf, oftewel het einde van de melkperiode.

De financiële steun van de provincie zal worden gebruikt om de benodigde materialen aan te schaffen voor het “Topcalf Living Lab”, de tijd van de experts te vergoeden en andere kosten te dekken. Dankzij deze financiële ondersteuning kan Topcalf het project op een grondige en professionele manier uitvoeren. Bij Topcalf zijn we sterk overtuigd van het belang van kennisdeling binnen de sector en de bredere maatschappij. Alleen door samen te werken en gespecialiseerde kennis te combineren, kunnen we kalveren op een maatschappelijk geaccepteerde en economische aantrekkelijke manier grootbrengen.

Onze verwachting is dat wij aan het einde van 2023 de eerste masterclasses zullen kunnen aanbieden. Voor meer informatie over het project “Kalveropfok met Respect” en de laatste ontwikkelingen kunt u onze website en sociale media-kanalen in de gaten houden.

Deel deze pagina