Eenlingboxen of Duo kalverhuisvesting

Kalverhuisvesting: Individueel of in duo’s ?

Het individueel huisvesten van kalveren is in de meeste landen de standaard. De hoofredenen hiervoor hebben te doen met het praktisch werken en de angst voor het overbrengen van ziektes wanneer kalveren vroegtijdig in groepen worden gehouden.

Eerder onderzoek heeft aangetoond, dat wanneer kalveren contact kunnen maken met elkaar en in groepen worden gehouden, dit een positief effect heeft op de voeropname, gewichtstoename, sociale ontwikkeling en stress-management van de kalveren 1.

 

Een goede middenweg tussen eenlingboxen en groepshuisvesting zou daarom het huisvesten in paren kunnen zijn. Dit kalverhuisvestingssysteem combineert de voordelen van sociaal contact met de praktische voordelen van een kleinere kalverhuisvesting 2. Hierbij maken kalveren minder fysiek contact met elkaar waarbij ziektes kunnen worden overgedragen. Het grote voordeel van dit systeem is dat kalveren de voordelen van een groepshuisvesting kunnen ervaren, maar ze hiervoor niet in een grote groep hoeven te zitten. Uit eerdere onderzoeken zijn de volgende voordelen van het huisvesten in Duo’s t.o.v. het huisvesten in eenlingboxen gevonden:

  •  Kalveren zijn minder angstig wanneer ze voor het eerst in contact komen met een onbekend kalf 3 of een nieuwe voeding 4
  • Ze presteren beter in cognitieve testen 5
  • Zijn in een positievere affectieve toestand 6 en gaat beter om met stress na het spenen 7

De vraag die deze voordelen oproept is of kalveren niet beter in Duo’s kunnen worden gehuisvest in plaats van individueel 

 Een onderzoek uitgevoerd door Katarína Bučková, Radka Šárová, Ágnes Moravcsíková en Marek Špinka 8 werd enkele weken geleden gepubliceerd in de Journal of Dairy Science. In dit onderzoek hebben zij de voeropname, gezondheid, groei en gedrag vergeleken tussen kalveren die individueel zijn gehuisvest en kalveren die in Duo’s zijn gehuisvest.

Onderzoeksopzet

Bij dit onderzoek werden 22 kalveren individueel gehuisvest en 44 kalveren in Duo’s. Alle kalveren waren Holstein kalveren die binnen 12 uur werden gescheiden van de moederkoe. De kalveren werden individueel gehouden tot de introductie tot het experiment. Dit was varieerde van2 tot maximaal 15 dagen na de geboorte. De individuele kalverboxen in het experiment waren 1,4 x 2,6 m groot en de Duo kalverhokken waren 2,8 x 2,6 meter groot. De kalverboxen waren ingestrooid met stro.

De gezondheid van de kalveren werd gemeten in termen van diarree en ademhalingsproblemen. Dit werd tot dag 49 gedaan. De voeropname werd gemeten door de hoeveelheid vast voer en melk te meten. De groei werd gemeten in gemiddelde dagelijkse groei. Na 11 tot 18 dagen werd het gedrag van de kalveren gemeten middels een ethogram met 8 gedragscategorieën.

*Meer details over de onderzoeksopzet kunnen in het originele Engelstalige onderzoek worden gevonden

resultaten

Onderstaand staan de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven op het gebied van gezondheid, voeropname, groei en gedrag.

Uitgebreidere beschrijvingen van de onderzoeksresultaten kunnen in het originele onderzoek worden gevonden.

Gezondheid

In het onderzoek werd geen significant verschil gevonden in gezondheid tussen kalveren die individueel en in duo’s gehuisvest waren. Er was dus geen significant verschil in diarree en ademhalingsproblemen tussen de 2 huisvestingsmethoden.

Dit was consistent met 4 eerdere studies die ook geen verschil hadden gevonden in termen van gezondheid.

Voeropname

In dit onderzoek werd ook geen significant verschil gevonden in voeropname tussen kalveren in eenlingboxen en kalveren in duo kalverhuisvestingen. Dit resultaat was in lijn met een aantal eerdere studies, maar echter ook in contrast met meerdere studies die een hogere vast voeropname bij kalveren in duo kalverhuisvestingen vonden. Er werd geen verschil in melkopname gevonden, wat ook in lijn is met eerdere studies.

Groei

Ook werd er in dit onderzoek geen verschil in groei gevonden tussen de 2 huisvestingsmethoden. Dit was ook in lijn met 6 andere studies, maar echter in tegenstelling tot 3 studies die een sterkere groei vonden bij kalveren die in duo’s werden gehouden.

gedrag

Het doel van het meten van het gedrag was om te kijken of individueel gehuisveste kalveren last hebben van te weinig ruimte. Bij het meten van het gedrag werden de kalveren in een groot hok geplaatst. In dit hok zat geen stro en er was de mogelijkheid om een trap op te gaan naar een groter hok. Klik hier om te kijken hoe dit ging.

https://figshare.com/articles/media/Calf_behavior_in_a_novel_arena_test/13280363

De kalveren die individueel werden gehuisvest waren actiever en bewogen meer. Dit was consistent met eerder bevindingen. Daarnaast werd gevonden dat kalveren meer bewegingsarmoede vertoonden in de individuele kalverboxen in hun 2e week vanaf de geboorte.

Naast het gedrag werd ook angst gerelateerd gedrag gemeten. Echter werd er geen verschil in angst gerelateerd gedrag gevonden tussen individueel gehuisveste kalveren en in duo’s gehuisveste kalveren. In een eerder onderzoek vonden de wetenschappers al dat individueel gehuisveste kalveren in een negatievere affectieve toestand zijn in vergelijking met kalveren die in paren zijn gehuisvest.

conclusies v.h. onderzoek

Dus… individueel of in duo’s huisvesten? Deze vraag is niet heel makkelijk te beantwoorden. Deze studie vond weinig verschillen op het gebied van gezondheid, voeropname, groei en gedrag tussen het individueel huisvesten en het huisvesten in paren. Wel vonden de onderzoekers dat kalveren meer bewegingsarmoede vertoonden in hun 2e levensweek wanneer de kalveren individueel werden gehuisvest.

Eerdere onderzoeken vonden wél bewijs dat kalveren op de belangrijkste parameters beter presteren in paren. De wetenschappers van dit onderzoek zijn daarom ook voorstander van de groeiende consensus om kalveren te huisvesten in duo’s. Dit wordt gesteund door het feit dat in praktisch alle onderzoeken rond dit thema, kalveren in duo kalverhuisvestingen nooit slechter presteerden dan individueel gehuisveste kalveren.

Daarnaast is het goed om de laatste ontwikkelingen op het gebied van kalverhuisvestingen in acht te nemen. De Europese Unie  wil vanaf 2023 beginnen met het uitfaseren van kooisystemen in de veehouderij. Bij kalverhuisvestingen lijkt dit tot dusver vooral om ‘Calf Pens’ te gaan. Daarbij lijkt deze regelgeving ook meer gericht voor landen waarin de regelgeving en naleving hiervan achterloopt. De voorstellen zijn nog niet concreet en er is nog veel vaag en onduidelijk rondom dit thema. Echter lijkt het huisvesten in duo’s wel beter te passen in het toekomstbeeld van de EU.

Topcalf

Bij Topcalf geloven wij dat er met beide huisvestingsmethoden een goed resultaat kan worden gehaald. Wij hebben jaren geleden de Topcalf Duo-flex box geïntroduceerd. Deze mobiele kalverbox voor 2 kalveren beschikt over een uitneembare tussenwand, die het mogelijk maakt de kalveren in duo’s te houden. Met deze kalverbox is het dus ook mogelijk om de kalveren eerst een week gescheiden te huisvesten en na een week samen te huisvesten. Op deze manier kan ook de bewegingsarmoede die in het onderzoek werd gevonden worden voorkomen. Ditzelfde principe is ook mogelijk bij onze Trio, Quattro en Quinto kalverhutten die allemaal beschikken over uitneembare tussenwanden.

1.
Costa et al., 2016
J.H.C. Costa, M.A.G. von Keyserlingk, D.M. Weary
Invited review: Effects of group housing of dairy calves on behavior, cognition, performance, and health
J. Dairy Sci., 99 (2016), pp. 2453-2467
https://doi.org/10.3168/jds.2015-10144
26874423

 

2.

Mikuš et al., 2020
T. Mikuš, R. Marzel, O. Mikuš
Early weaning: New insights on an ever-persistent problem in the dairy industry
J. Dairy Res., 87 (S1) (2020), pp. 88-92
https://doi.org/10.1017/S0022029920000503
33213575

 

3.
De Paula Vieira et al., 2012
A. De Paula Vieira, A.M. de Passillé, D.M. Weary
Effects of the early social environment on behavioral responses of dairy calves to novel events
J. Dairy Sci., 95 (2012), pp. 5149-5155
https://doi.org/10.3168/jds.2011-5073
22916920

 

4.
Jensen and Larsen, 2014
M.B. Jensen, L.E. Larsen
Effects of level of social contact on dairy calf behavior and health
J. Dairy Sci., 97 (2014), pp. 5035-5044
https://doi.org/10.3168/jds.2013-7311
24856985

 

5.
Whalin et al., 2018
L. Whalin, D.M. Weary, M.A.G. von Keyserlingk
Short communication: Pair housing dairy calves in modified calf hutches
J. Dairy Sci., 101 (2018), pp. 5428-5433
https://doi.org/10.3168/jds.2017-14361
29605333

 

6.
Gaillard et al., 2014
C. Gaillard, R.K. Meagher, M.A.G. von Keyserlingk, D.M. Weary
Social housing improves dairy calves’ performance in two cognitive tests
PLoS One, 9 (2014), Article e90205
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090205
24587281

 

7.
Bučková et al., 2019
K. Bučková, M. Špinka, S. Hintze
Pair housing makes calves more optimistic
Sci. Rep., 9 (2019), Article 20246
https://doi.org/10.1038/s41598-019-56798-w
31882927

 

The Article 

8.

Katarína Bučková et al., 2021
Katarína Bučková, Radka Šárová, Ágnes Moravcsíková, Marek Špinka
The effect of pair housing on dairy calf health, performance, and behavior
Journal of Dairy Science
https://doi.org/10.3168/jds.2020-19968
00220302
Deel deze pagina