van kalf naar koe

Een top koe wordt in de eerste 8 weken gevormd!

Traditioneel wordt in de veehouderij veel aandacht geschonken aan de voeding en leefomgeving van melkkoeien. Echter moeten uw kalveren ook absoluut niet vergeten worden! Amerikaans onderzoek van Cornwell heeft namelijk aangetoond dat in de eerste 8 weken kalveren het meeste functionele uierweefsel aanmaken. Daarom is de zorg in de periode voor het spenen enorm belangrijk. Een goede groei zorgt ervoor dat een kalf bij de eerste lactaties gemiddeld een hogere melkproductie heeft dan kalveren die niet een optimale groei hebben behaald.

een goed begin is het halve werk

Zoals in andere artikelen al beschreven zijn de eerste paar uur al direct belangrijk voor een kalf. In deze periode moet het voldoende biestmelk binnenkrijgen om een goed immuunsysteem op te bouwen en zo een kickstart te krijgen. Hierin heeft onderzoek aangetoond dat kalveren die 4 L biestmelk ontvingen gemiddeld zo’n 1 kg per dag groeiden. In vergelijking tot 0,8 kg voor kalveren die slechts 2 liter ontvingen. Mits de kalveren op dezelfde manier gehouden worden, leidt dit tot een verschil in melkproductie van 550 kg tijdens de eerste 2 lactaties. Hoewel het nooit daadwerkelijk is aangetoond heeft het wel alle schijn dat biest een positieve impact heeft op de uiers.

colostrum
lactatie

Wat voor groei kan een kalf voor het spenen behalen?

In de groei van een kalf spelen veel factoren een rol. Is het kalf ziek geweest in deze periode of heeft antibiotica moeten gebruiken? Hoe groot en zwaar was het kalf bij de geboorte? De belangrijkste factor, echter, is toch wel de mate van voeding die het kalf voor het spenen ontvangt. Tijdens het onderzoek zijn in totaal zo’n 1800 vaarzen onderzocht naar hun eerste lactatie. Het doel was om het geboorte gewicht na 60 verdubbeld te hebben. Om dit te behalen werden de eerste 7 dagen 1,5% van het lichaamsgewicht aan melk vervangers gevoerd. Vervolgens nog 2 tot 2,5%. Op de controle groep werd vanaf 7 dagen zo’n 0,9 kg gevoerd, tot aan spenen op 49 dagen  Op de onderzochte veehouder kwam een gemiddelde dagelijkse groei van 660 gram naar voren. De overige waarden lagen tussen de 320 en 1270 g.

Extra groei kalveren

Wat levert deze groei op in melkproductie?

Door de twee onderzochte veehouders samen te voegen is het onderzoek uitgekomen op een significant verschil in melkproductie. Gebleken is dat kalveren die voor het spenen goed groeien, behalen bij de eerste lactatie 970 kg melk per kilo gemiddelde groei. Het verschil in melkproductie bij kalveren wordt  voor wel 20% beïnvloed door de dagelijkse groei. Uiteraard is de dagelijkse groei niet de enige factor en moeten een aantal externe factoren (e.g. klimaat, geboortegewicht, ziekten). Naast de impact op de eerste lactatie lijkt de dagelijkse groei ook positief invloed te hebben op verdere lactaties.

Hoe kan ik een kalf stimuleren tot deze groei?

Uiteindelijk valt en staat een goede groei toch met de juiste voeding. Hierin is goed management vereist. Daarnaast is het van belang dat een goede en hygiënische leefomgeving gecreëerd wordt zodat de kans op ziektes kleiner zijn. Verder lopen er nog onderzoeken om te kijken of er nog andere facetten zijn die de groei van een kalf stimuleren. Zo zijn er onderzoeken die beweren dat vroege groepshuisvesting een hogere voeropname stimuleert.

Deel deze pagina