wel of geen kalverbodywarmer?

In mijn vorige blog schreef ik over het onderzoek wat ik heb gedaan. Het onderzoek over het effect van extra warmte op de groei van de kalveren. Dit is gemeten in de eerste 14 levensdagen in de koude wintermaanden tussen 20 november 2020 en 2 maart 2021.

Gedurende deze periode zijn er vijf keer drie kalveren geobserveerd. Het eerste kalf kreeg een bodywarmer om, het tweede kalf kreeg een infraroodplaat boven de eenlingbox en het derde kalf kreeg geen ondersteuning (de controlegroep). Hiervoor zijn zowel stier- als vaarskalveren gebruikt.

Wel of geen kalverbodywarmer?

De resultaten

De kalveren van de controlegroep groeiden gemiddeld 570 gram per dag. De kalveren onder de infraroodplaat realiseerden een gemiddelde groei van 610 gram per dag. De kalveren met de bodywarmer groeiden het beste met gemiddeld 740 gram groei per dag. Dat is een verschil van 170 gram groei per dag tussen de controlegroep en de kalveren met de bodywarmer. Ook de voederconversie laat zien dat een kalf met een bodywarmer efficiënter met de voeding omgaat. De kalveren met een bodywarmer hebben gemiddeld 10,308 liter melk nodig om 1 kilo te groeien. De kalveren onder de infraroodplaat en de controlegroep hebben hier 11,003 liter en 11,918 liter melk voor nodig.

 

De verwachting van het onderzoek was dat de omgevingstemperatuur en de groei een verband hebben. Dit betekent, dat de kalveren minder zouden groeien met een lagere omgevingstemperatuur. Daarnaast zou het betekenen dat de kalveren met extra ondersteuning beter zouden groeien dan de controlegroep. Dit kwam tijdens het onderzoek niet naar voren, wel is er een ander verband gevonden. Het verband tussen de temperatuurschommelingen en de groei. De temperatuurschommeling is het verschil in temperatuur tussen twee opvolgende dagen. De kalveren onder de infraroodplaat en de controlegroep laten duidelijk minder groei zien als de temperatuur lager is dan de dag ervoor. Dit terwijl de kalveren met de bodywarmer geen verandering in groei ondervindt. Ondanks de temperatuurschommelingen groeit het kalf met de bodywarmer dus gewoon door.

Tijdens het data verzamelen waren er enkele dagen waarbij de temperatuur net boven 0 kwam. Deze dagen was te zien dat een kalf zonder bodywarmer zelfs 400 tot 600 gram in gewicht verminderde. Dit hadden wij niet verwacht, maar het benadrukt wel het belang van warmte bij de kalveren.

De verwachting was dat de kalveren onder de infraroodplaat dichter bij de kalveren met een bodywarmer scoorden. Het nadeel van een infraroodplaat is, is dat de plaat boven het kalf hangt. Een deel van de warmte gaat verloren in de omgeving van het kalf.

Conclusie

Kort samengevat: Een bodywarmer heeft een positief effect op de groei van kalveren. De kalveren met een bodywarmer realiseren een hogere groei en gaan daardoor efficiënter om met de voeding. Daarnaast ondervinden de kalveren geen effect van temperatuurschommelingen.

Wel of geen kalverbodywarmer?
Deel deze pagina