Blog van Inge (2): Invloed van warmte op de groei van het kalf

In mijn vorige blog heb ik geschreven over de ervaring met bodywarmers bij kalveren. We zijn een onderzoek gestart om aan te tonen dat bodywarmers gedurende de winterperiode (nov – mrt) een positief effect hebben op de groei van het kalf. In deze blog neem ik jullie mee in dit onderzoek.

Voor dit onderzoek zijn 3 kalveren de eerste 14 levensdagen gehuisvest in een trio kalverhok van Topcalf. Van deze kalveren draagt één kalf een bodywarmer, één kalf wordt verwarmd door middel van een infraroodplaat en het derde kalf heeft geen beschikking over extra warmte. Deze kalveren worden iedere dag gewogen en de melkopname wordt gemonitord. Doordat er gebruik gemaakt wordt van een mrij-stier hebben de kalveren allemaal dezelfde vader. Hierdoor is de genetica van de kalveren enigszins vergelijkbaar.

Door dit onderzoek hopen we aan te tonen dat een kalf beter groeit wanneer hij/zij zichzelf beter op temperatuur kan houden. Het onderzoek loopt tot begin maart.

 

Op dit moment zijn er gegevens van drie ronden met drie kalveren. De eerste 2 rondes heeft het kalf met de bodywarmer de hoogste groei gerealiseerd. De derde ronde groeide het kalf onder de infrarood plaat het beste. Gezien over drie rondes groeit een kalf met een bodywarmer 122 gram per dag meer dan onder een infrarood plaat en zelfs 177 gram extra groei per dag ten opzichte van geen extra warmte.

De voederconversie laat zien dat het kalf met de bodywarmer per liter melk 11 gram meer groeit dan het kalf met infrarood warmte en 20 gram meer groei ten opzichte van geen extra warmte.

Bodywarmer gemiddeld Infra rood gemiddeld Controle gemiddeld
Groei/dag 0,724 0,602 0,547
VC 0,107 0,096 0,087

Kortom, het lijkt erop dat een bodywarmer dus ook een positief effect heeft op de groei van het  kalf. Het kalf realiseert meer groei per dag en gaat het efficiëntst om met de melk. Dit zijn echter voorlopige resultaten. De definitieve resultaten volgen zodra het onderzoek is afgerond. Daarover dus later meer.

Deel deze pagina