Topcalf Bio-Line

biologische landbouw?

Wat is biologische landbouw? En waarom is het zo’n actueel onderwerp?

 

Biologische landbouw kan worden omschreven als een milieu- en diervriendelijke vorm van landbouw, waarbij duurzaamheid centraal staat. Producten die voortkomen uit biologische landbouw worden steeds populairder door de groeiende behoefte van consumenten aan milieu- en diervriendelijk geproduceerde producten. Waar in het verleden kwantiteit en kwaliteit van het eindproduct centraal stonden, komt er tegenwoordig ook steeds meer aandacht voor de kwaliteit van het productieproces. De consument wil in toenemende mate weten waar zijn product vandaan komt en hoe het is geproduceerd. De toenemende vraag naar biologisch geproduceerde producten heeft geresulteerd in meer Nederlandse melkveehouders die de overstap hebben gemaakt van gangbare melkveehouderij naar biologische melkveehouderij . Eind 2019 telde Nederland 488 gecertificeerde biologische melkveehouderijen en momenteel zijn er 19 in omschakeling, wat neerkomt op iets meer dan 3% van het totaal aantal melkveehouderijen in Nederland.

 

Om ook de biologische melkveehouder in hun behoeftes te kunnen voorzien heeft Topcalf een speciaal Bio concept ontwikkelt voor de kalverhouderij, dat aansluit op de Europese wet- en regelgeving voor biologische landbouw.

De verschillen

Er zijn duidelijke verschillen te vinden in de bedrijfsvoering van een gangbare melkveehouder en een biologische melkveehouder. De Universiteit van Wageningen heeft in een duidelijke tabel een overzicht gemaakt tussen biologische melkveehouderijen en gangbare melkveehouderijen. Zo ontvangen biologische melkveehouders een hogere melkprijs en hebben zij te maken met een stabielere melkprijs en lagere diergezondheidskosten. Daar tegenover staat dat biologische melkveehouders een gemiddeld lagere melkproductie per koe hebben in combinatie met een hogere kostprijs per geproduceerde 100kg melk in vergelijking tot gangbare melkveehouders. In de onderstaande tabel van de Universiteit van Wageningen zijn de verschillen tussen biologische melkveehouders en gangbare melkveehouders goed te zien.

Indicator Eenheid Klein Bio Klein Gangbaar Groot Bio Groot Gangbaar
Economische prestaties
Inkomen Euro per onbetaald aje 20.149 14.082 60.901 37.645
Arbeidsinzet KG melk/uur 107 163 191 280
Kostprijs Euro/100 KG 63,41 46,62 50,56 38,49
Kritieke Melkprijs Euro/100 KG 43,27 33,46 42,08 32,08
Melkprijs Euro/100 KG 50,01 36,77 51,01 36,48
Voerkosten Euro per koe 761 957 1.059 1.059
 Diergezondheidskosten Euro per koe 47 95 62 100
Bedrijfsopzet
Melkkoeien Aantal 52 60 118 144
Areaal cultuurgrond Ha 51 37 103 74
Aandeel grasland % 93 88 95 82
Melkproductie per bedrijf KG 313.366 481.683 825.684 1.308.787
Melkproductie per koe KG/koe 6.066 7.981 7.023 9.093

Topcalf | bio concept

Topcalf heeft een eigen concept met kalverhuisvestingen ontwikkelt dat aansluit op de richtlijnen voor de biologische melkveehouderij. Hygiëne, dierenwelzijn, een goed klimaat en arbeidsgemak hebben altijd centraal gestaan in de ontwikkeling van de kalverhuisvestingen van Topcalf. In de richtlijnen voor biologische melkveehouderijen spelen comfort en hygiëne ook een belangrijke rol. Hierdoor was het ontwikkelen van de Bio-Line voor Topcalf een logische keuze.  In het onderstaande concept kan worden gelezen wat de visie van Topcalf ten opzichte van de biologische kalverhouderij is, én hoe de Topcalf kalverhuisvestingen hier een rol in spelen:

 

Dag 1: Het kalf blijft bij de koe

Door het kalf bij de moeder te houden, kan het kalf de biest rechtstreeks van de moeder opnemen. Dit maakt maximale opname van immunoglobulinen mogelijk. Na een tijdje zie je in een oogopslag aan de buik van het pasgeboren kalf of het kalf voldoende biest heeft opgenomen.

 

Dag 2 tot 7: Individuele huisvesting voor optimale hygiëne en individuele diercontrole

Het immuunsysteem van het kalf moet zich ontwikkelen in de dagen na de geboorte. Het kalf heeft rust nodig en een hygiënische kalverbox. Elk kalf kan individueel worden verzorgd en gedrenkt. De Topcalf Mono Duo met uitloop is hier een goede oplossing voor. In deze hygiënische en makkelijk verplaatsbare kalverbox geniet het kalf van heel veel ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Deze kalverhuisvesting beschikt over 2 ruime individuele ligplekken én een ruime uitloop. Daarnaast kan de tussenwand eruit worden getrokken om een kleine groepshuisvesting te creëren.

 

Vanaf dag 8: Groepshuisvesting in kleine groepen

Het directe contact met andere kalveren resulteert in een hogere voeropname door de groepsdynamiek. Het risico op infectie door andere kalveren wordt aanzienlijk verkleind door ze in kleine groepen te houden. Het nieuwe groepshok van Topcalf kan worden uitgerust met een uitloop. Hierdoor kunnen de kalveren zelf kiezen of zij binnen of buiten willen zijn, wat zorgt voor optimaal comfort voor het kalf.

 

Ruimte per kalf en maximaal aantal
Kalveren tot 100 KG Vereiste ruimte binnen 1,5  M2
Vereiste ruimte buiten 1,1  M2
Aantal kalveren 6 kalveren
 

 

Kalveren tot 200 KG Vereiste ruimte binnen 2,5  M2
Vereiste ruimte buiten 1,9  M2
Aantal kalveren 4 kalveren

Topcalf bio-line

Duo met uitloop

Duo met uitloop

Afmeting (l x b x h)

3,20* x 2,12 x 2,30

(zonder uitloop)

*Diepte per ligplek 

 =2,30m

Afmeting uitloop

1,65 x 2,13 = 3,51m2

Groepshok met uitloop

Groepshok kalveren

 

Afmeting (l x b x h)

4,5 x 2,4  x 2,23 m

 ligoppervlak met ruime uitloop

10 m²

Neem contact op
Contact met onze specialisten

Wil je advies op het gebied van Topcalf Bio Line? Neem dan contact op met onze specialisten.

Deel deze pagina